Ngực nhỏ
Ngực teo tuyến sau sinh
Mất cân đối tuyến vú hai bên
Ngực teo nhỏ kèm sa xuống
Dưới 25 tuổi
25-35 tuổi
35-50 tuổi
Trên 50 tuổi

tình trạng ngực của bạn

độ tuổi của bạn

THẨM MỸ BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC

HOÀN THIỆN THÔNG TIN ĐỂ
NHẬN BẢNG GIÁ NÂNG NGỰC

NHẬN QUÀ

Mọi thông tin của bạn đều được bảo mật